Prema izveštajima Evropske komisije o napretku Crne Gore, upravljanje otpadom je jedan od prioritetnih problema. Prema EU, „integrisani sistem upravljanja otpadom [u Crnoj Gori] smatra se da je u veoma ranoj fazi razvoja”. Štaviše, potrebno je ojačati saradnju između državnih i lokalnih vlasti i potrebne su nove investicije u ovoj oblasti (sa većim fokusom na sortiranje i recikliranje otpada). “ Glavni napori moraju biti isključivo usmjereni na implementaciju i sprovođenje Glavnog nacionalnog plana upravljanja otpadom. Trenutna jako niska stopa postizanja prethodno postavljenih ciljeva (od 2011. godine) jak je pokazatelj potrebnih promjena.“

 

Ažurirano u januaru 2017: Crna Gora trenutno očekuje odluku Ministarstva turizma i održivog razvoja u vezi sa 3 predložena rješenja koja su predstavljena u Nacionalnom planu upravljanja otpadom: sva tri rješenja odnose se na infrastrukturu za upravljanje otpadom širom zemlje (5 transfernih stanica, 3 MRF, 4 kompostna postrojenja, 5 centara za sortiranje).

Rješenje 1 predlaže izgradnju 2 nove sanitarne deponije (Nikšić, B. Polje)

Rješenje 2 predlaže izgradnju sanirane deponije (B. Polie) i transferne stanice u Nikšiću

Rješenje 3 predlaže izgradnju postrojenja za spaljivanje otpada (Nikšić) i 3 transferne stanice (B. Polje, Bar, Herceg Novi)

 

Ažurirano u junu 2017: Vlada Crne Gore trebalo bi da objavi odkuku o tome koje će rješenje biti odabrano do kraja ovog mjeseca.

 

Ažurirano Maj 2018: Vlada je konačno objavila svoju odluku: sastoji se od 4 operativna centra za upravljanje otpadom (Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje i Bar), dajući im mogućnost da imaju Centar za reciklažu (MRF Plant), i / ili tretman otpada postrojenje za odvojeno i kontrolisano odlaganje građevinskog otpada, i / ili postrojenja za termički tretman otpada i / ili sanitarne deponije. Izbor je prepušten svakom od centara za upravljanje otpadom za odabir adekvatnog rješenja u zavisnosti od njihovih potreba i budžeta.

 

Sakupljanje otpada: Crna Gora je mala zemlja (650.000 stanovnika), ima 23 opštine i podijeljena je na tri glavna regiona. U zemlji postoji 155 srednjih do velikih neregulisanih deponija: oko 60% ukupnog sakupljenog otpada u zemlji završava na tim nereguliranim deponijama. Nacionalni ciljevi za prikupljanje otpada za 2017. su između 65% i 95%, u zavisnosti od opštine.

 

Infrastruktura otpada: Infrastruktura za upravljanje otpadom u Crnoj Gori je još uvijek nerazvijena. Njen razvoj je dio novog Nacionalnog plana upravljanja čvrstim otpadom. Trenutno postoji 8 reciklažnih dvorišta (5 u Podgorici, 1 u Herceg Novom i 1 u Kotoru), 4 objekta za sortiranje otpada (u Podgorici, Žabjaku, Kotoru i Herceg Novom) i 2 sanitarne deponije (u Podgorici (Livade i Mozuri)) .

 

Recikliranje otpada: Trenutno se reciklira manje od 2-3% otpada u Crnoj Gori. Cilj postavljen u Nacionalnom planu za upravljanje čvrstim otpadom za 2017. predviđa 25%, a za 2020. godinu 50%. Trenutni cilj je što veće povećanje reciklaže u svim opštinama bez obzira na postavljeni cilj. Opštine su postavile svoj cilj za 2017. i on iznosi između 0,8% i 8% od recikliranog otpada / proizvedenog otpada, gdje se kod više od polovine reciklira samo 0,8%.

 

Composition of municipal waste in Montenegro - 2017 [RETech Germany]

Composition of municipal waste in Montenegro – 2017 [RETech Germany]

  • Izazovi: ključni problemi u poboljšanju sakupljanja i recikliranja otpada u Crnoj Gori su:
  • Topografija Crne Gore (planinska zemlja)
  • Rijetka i siromašna ruralna populacija
  • Nedostatak postojeće infrastrukture za upravljanje otpadom
  • Nizak budžet postrojenja koji je opredijeljen za upravljanje otpadom
  • Nedostatak kanala za prodaju reciklažnih sredstava
  • Nedostatak svijesti o posljedicama neregulisanog odlaganja otpada
  • Lokalne prakse spaljivanja otpada na otvorenom
  • Nedostatak (ljudskih i finansijskih) resursa na nacionalnom nivou