Skip to main content

Evropski parlament je zabranio upotrebu ...

Evropski parlament je zabranio upotrebu jednokratne plastike

Evropska unija je odlučila da se oprosti od plastičnih slamki, balona, štapića za uši i pribora za jelo za jednokratnu upotrebu. Skinite DIREKTIVU (EU) 2019/904 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu kao što su slamke, viljuške i noževi, kao i štapići […]

Pristupna konferencija sa Crnom Gorom | ...

Pristupna konferencija sa Crnom Gorom | Upravljanje otpadom

Pristupna konferencija sa Crnom Gorom | Upravljanje otpadom   U Briselu je 10. decembra 2018. održan dvanaesti sastanak pristupne konferencije s Crnom Gorom na ministarskom nivou. Šta to predstavlja za upravljanje otpadom u Crnoj Gori? “Crna Gora će odlučivati o svom sistemu upravljanja otpadom i opredijeliće adekvatna sredstva za infrastrukturna ulaganja, u skladu s relevantnim […]

Plastika za jednokratnu upotrebu: Evrops...

Plastika za jednokratnu upotrebu: Evropska komisija pozdravlja ambiciozni sporazum

Plastika za jednokratnu upotrebu: Evropska komisija pozdravlja ambiciozni sporazum   Ovaj novi sporazum se odnosi na 10 plastičnih proizvoda koji se najčešće mogu naći na našim plažama. „Nova direktiva Evropske unije o plastici za jednokratnu upotrebu će biti najambiciozniji pravni instrument na globalnom nivou koji se bavi problemom otpada u moru. Direktiva predviđa različite mjere […]

Politika Evropske komisije, plasticni op...

Politika Evropske komisije, plasticni optpad i zabrana jednokratnih plasticnih proizvoda

Politika Evropske komisije, plasticni optpad i zabrana jednokratnih plasticnih proizvoda 28.05.2018   U nastojanju da se na stroziji i daleko konkretnij nacin pozabavi sve ozbiljnijem problemu koji se javlja zbog neavjesne i prekomjerne upotrebe plasticnih proizvoda, Evropska komisija, zakonodavno tijelo EU, u ponedjeljak  28. maja  2018. je iznijela draft nove directive koja sadrzi  predloge koji […]