Cirkularna ekonomija je obnovljivi i regenerativni sistem u kojem se unošenje resursa, otpad, emisija i curenje energije minimiziraju usporavanjem, zatvaranjem i sužavanjem materijalnih i energetskih petlji. Ovo se može postići redefinisanjem proizvoda i usluga u skaldu sa dizajnom sa smanjenjem otpada – kao što su dugotrajni dizajn, održavanje, popravka, ponovna upotreba, ponovna proizvodnja, obnova i reciklaža. Podržan tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije, cirkularni model gradi ekonomski, prirodni i društveni kapital. Ovo je u kontrastu sa linearnom ekonomijom koja podrazumijeva model proizvodnje “uzmi, napravi, odbaci”. (1)

 

KLIKNITE OVDJE da pogledate interaktivne infografikone (2) koji objašnjavaju kako se kružna ekonomija razlikuje od linearne ekonomije.

 

 

 

Dvadestominutni video The Story of Stuff” (Priča o stvarima) (odgledan više od 4.000.000 puta!) objasnio je na jasan i zabavan način problem sa našom aktuelnom linearnom ekonomijom.

 

 

 

Below (3) you will find another schema explaining the concept of circular economy in a very visual manner.

 

 

Izvori:

  1.  Wikipedia + Ellen McArthur Foundation
  2.  European Parliamentary Research Service
  3. Philips USA