Naše aktivnosti možete podržati donacijom.

Ovdje možete pročitati kako koristimo donacije za rad na našim projektima. Uspjeli smo postići mnogo sa vrlo malo sredstava. Kako? Radeći sa timom visokokvalifikovanih profesionalaca – koji posvjećuju svoje vrijeme za opšte dobro. Mi osmišljavamo kreativne projekte koji zahtijevaju malo sredstava, ali imaju veliki uticaj na okolinu i društvo.

 

Da li predstavljate organizaciju koja je spremna doprinijeti projektima Zero Waste Montenegro kroz vaš program društveno odgovornog poslovanja? Kontaktirajte nas.

 

Da li ste pojedinac koji je spreman/a dati svoj doprinos projektima Zero Waste Montenegro? Svaki euro se računa! Čak i male donacije nam pomažu u postizanju naših ciljeva. Preferiramo mjesečne donacije jer nam one dopuštaju da planiramo veće programe unaprijed.

 

Nacionalni bankovni račun:

  • Ime banke: NLB Banka A.D. Podgorica
  • Ime korisnika: CRNA GORA BEZ SMECA NVO
  • Broj računa: 530-0000000025271-54

Internacionalni bankovni račun:

  • Ime banke: NLB Banka A.D. Podgorica
  • Ime korisnika: CRNA GORA BEZ SMECA NVO
  • IBAN broj: ME25530005120005510521
  • Svift kod: MNBAMEPG

 

Molimo vas da nam pošaljete imejl adresu ili poštansku adresu sa referencom na vašu uplatu i nazivom projekta koji želite da podržati svojom donacijom, da bismo vam poslali sertifikat o donaciji radi oslobađanja od poreza (validno za određene države).

 

Ako imate PayPal nalog, možete uplatiti svoju donaciju na stranici naše Youcaring kampanje. Molimo vas primite k’znanju da se kod PayPal donacija 3% odbija na transakcione troškove i da sertifikat o donaciji možete dobiti samo ako donirate preko Yourcaring kampanje (SAD).

 

* Mjesečne donacije možete zaustaviti u bilo kojem trenutku tako što ćete nam poslati zahtjev na e-mail.