NVO Zero Waste Montenegro, NVO Nasa Akcija, uz podršku Delegacije EUEU Info Center u Crnoj Gori, treću godinu zaredom organizuje Međunarodni dan čišćenja obala i revizije otpada u Crnoj Gori 2019. godine.

Ovaj događaj je globalni događaj i slavi se svake godine treće subote u septembru širom svijeta. Cilj ove akcije je da građani postanu svjesniji svoje ključne uloge u odlaganju smeća. Ova zajednička akcija takođe naglašava važnu odgovornost opština za pravovremeno prikupljanje i sortiranje otpada, kao i odgovornost proizvođača za smanjenje ambalaže za jednokratnu upotrebu. Stoga pozivamo sve zainteresovane nevladine organizacije i grupe građana da nam se pridruže u našem nastojanju da očistimo naše plaže i obale rijeka, i ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da obratite pažnju na sljedeći oglas.

Za moguća pitanja I za prijavljivanje molimo Vas obratite se gđici Snežani Marstijepović.