telephone

+382(0) 67 89 82 24 | (Marina – Odnosi sa javnošću – Crnogorski i engleski)

+382(0) 69 123 074 (telefon + SMS) & +31 634 26 76 80 (Viber) | (Alexandra – Osnivačica – engleski)

Njegoševa, 9, 81000 Podgorica