Zero Waste Montenegro  je jedina nevladina organizacija u Crnoj Gori sa ozbiljnim  i strogim fokusom na probleme upravljanja otpadom.

Istorija

Zero Waste Montenegro (ZWMNE) osnovan je  2015. godine.  Na čelu organizacije su Alexandra Aubertin, konsultantkinja  u oblasti životne sredine i aktivistkinja (Ramsdem) i Azra Vukovic, projektna koordinatorka  već afirimisane crnogorske nevladine organizacije Green Home i trenutna direktorka Nacionalnih parkova Crne Gore. Zero Waste Montenegro, osnovale su  sa zajedničkim ciljem da stvore nacionalnu mrežu koja će biti podrška Vladi Crne Gore da postigne ciljeve aktuelnog Državnog plana za upravljanje otpadom 2014 – 2020 koji se odnosi na Zero Waste strategiju.

Vizija

Vizija ZWMNE  je da pomogne kulturnu promjenu širom Crne Gore koja će za rezultat imati znatan napredak u smanjenju otpada, ponovnom korišćenju i recikliranju. Naše glavne aktivnosti su podizanje svijesti među gradjanima, opštinama, lokalnim nevladinim organizacijama i državnim organima o  konceptima Zero Waste-a i kružne ekonomije, kao i savjetovanje opštinskih javnih komunalnih preduzeća da realizuju što bolji plan upravljanja otpadom, putem davanja smjernica za optimizaciju operativnih procesa u jedinicama za reciklažu.

Naše prvobitne aktivnosti fokusiraće se na komunikaciju sa zainteresovanim stranama i povećanje svijesti građana praćenih pilot projektima, čiji rezulatati i uspjeh će prestavljati početnu bazu za izvođenje većih i po obimu širih iznačajnih projekata u oblasti upravljanja otpadom.

Pravni status

ZWMNE je 2015. godine prvobitno bio projekat u okviru NVO Green Home. Od novembra 2016. Godine, ZWMNE je registrovan kao NVO pod brojem 8388 u Registru nevladinih organizacija Ministarstva pravde Crne Gore.

U odnosu na sedmi akcijski program Evropske komisije za zaštitu životne sredine (7th Environment Action Programme), strategija ZWMNE obrađuje 3 ključna cilja, a to su:

 • Da sačuva, zaštiti i poboljša prirodne vrijednosti Unije
 • Da pomogne efikasnije korišćenje resursa, kao i da postane zelenija
 • Da štiti gradjane od pritisaka vezanih za životnu sredinu i rizika po zdravlje i blagostanje
 • Kao i da pomogne Uniji u najprioritetnijem cilju: da njeni gradovi budu održivi

Strateške oblasti

 • Podizanje svijesti i upoznavanje građana i javnosti o pojmu i konceptu crikularne ekonomije.
 • Promocija Zero Waste dobrih praksi (kao što je kompostiranje i upotreba proizvoda višenamjenske upotrebe).
 • Lobiranje protiv podizanja spalionice otpada.
 • Davanje tehničke podrške reciklažnim dvorištima i centrima u cilju povećanja ekikasnosti istih a samim tim i poveanja postotka recikliranog otpada.
 • Kreiranje aktivne Zero Waste zajednice.
 • Podrška upostavljanju prve Zero Waste zajednice.
 • Lobiranje za zabranu korišćenja plastičnih kesa na državnom nivou.
 • Oraganizovanje akcija čišćenja kako bi se podigla svijet o “divljim odlagalištima deponijama otpada”.

Članstvo na međunarodnom nivou

 • Zero waste Evropska mreža od 2015
 • Break Free From Plastic mreža od 2018

Članstvo na nacionalnom nivou

 • Koalicija 27 mreža od 2020