” Poštovanom g. Kuincei, izvršnom direktoru kompanije Coca-Cola, g. Laguarta, izvršnom direktoru kompanije PepsiCo, g. Schneider, izvršnom direktoru kompanije Nestle, g. Jope, izvršnom direktoru kompanije Unilever i g. Moeller, izvršnom direktoru kompanije Procter and Gamble Na Svjetski dan višekratnog punjenja, u ime preko 400 potpisanih organizacija obraćamo se vama, kao predstavnicima 5 najvećih zagađivača plastikom na svijetu, sa zahtjevom da se obavežete na uvođenje transparentnog, ambicioznog i odgovornog sistema ponovne upotrebe i punjenja koji će činiti sastavni dio šire obaveze smanjenja količine plastike koju proizvodite. Ovo je pitanje od najvećeg prioriteta..” [PROČITAJTE CIJELI ČLANAK].