Crna Gora bez smeća/ Zero Waste Montenegro teži osnivanju alijanse organizacija, udrruženja i pojedinaca koji su na direktan i indirektan način upućenih na problem upravljanje otpadom i to: NVO organizacije, predstavnike drzavnih upravnih organa, zastupnike građana, preduzetnike, stručnake iz oblasti upravljanja otpadom i ostalim stejkholderima zainteresovanim za ostvarenje Zero Waste vizije.

Cilj je takođe saradnja i dovođenje internacionalnih organizacija i predstavnika Evrpske unije koji bi doprinjeli razvoju infrastructure kao i cjelokupne logistike upravljanje otpadom čineći nacionalni napredak u ovoj oblasti bržim.