Politika Evropske komisije, plasticni optpad i zabrana jednokratnih plasticnih proizvoda

28.05.2018

 

U nastojanju da se na stroziji i daleko konkretnij nacin pozabavi sve ozbiljnijem problemu koji se javlja zbog neavjesne i prekomjerne upotrebe plasticnih proizvoda, Evropska komisija, zakonodavno tijelo EU, u ponedjeljak  28. maja  2018. je iznijela draft nove directive koja sadrzi  predloge koji su ovim putem dati na usvajanje a sadrze set mjera koje ukljucuju i zabranu 10 plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Pored toga što zahtijevaju da se za proizvode koji su se nasli listi nadje adekvatna zamjena promjenom materjala, ali i dizajna, nova pravila trasiraju potencijalno ambiciozne ciljeve za smanjenu potrošnju plasticnih ambalaza za cuvanje za hrane i pića u državama članicama sirom Evropske unije.

Proizvođači plastičnih proizvoda po prvi put bice na konkretan nacin ukljuceni i to mahom kroz obavezu finansiranja djela troskova za sistem upravljanja otpadom, ciscenja ali i kampanja kojima ce se podsticati odgovoran odnos gradjana prema pasticnom otpadu, ali i obeshrabrivati koriscenje plasticnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

Da je Evropska unija prepoznala urgetnost govori i jucerasnja izjava Fransa Timmermansa , podpredsjednika Evropske komisije: “Plastični otpad je nesumnjivo veliki problem, a Evropljani moraju delovati zajedno kako bi se riješili ovog problema, jer se plastični otpad sada nalazi u našem vazduhu, zemljistu, našim okeanima i našoj hrani”.

Da podsjetimo, nakon donosenja uredbe koja je dovela do ozbiljnog smanjenja upotrebe plasticnih kesa u 2015. godini, gdje preko 72% Evropljana svjedoci o drasticnom smanjenju upotrebe istih (Eurobarometar),  EU sada skreće pažnju na druge plasticne proizvode za jednokratnu upotrebu predlazuci potpunu zabranu upotrebe desetak plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu kao i neke djelove opreme za ribolov.

 

Nova pravila će obuhvatitii:

 

Potpunu zabranu određenih proizvoda: Gde su alternative dostupne i pristupačne, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu biće zabranjeni sa tržišta. Zabrana će se primenjivati na plastične stapice za usi, pribor za jelo, slamcice, jednokratne plasticne case i dekorativne balone koji ce preptpiti znacajane promjene dizajna i vrste materjala od kojih ce biti izradjeni. Takodje plasticne jednokratne case za sipanje uglavnom toplih napitaka pretrpljece znacajne promjene kada je dizajn u pitanju odbacivanjem svih djelova koji se mogu rastavljati.

Cilj – smanjenje upotrebe: Države članice će morati smanjiti upotrebu plastičnih ambalaza za pakovanje hrane i pica. Oni to mogu učiniti postavljanjem nacionalnih ciljeva za smanjenje potrošnje, stvaranjem alternativnih proizvoda na prodajnom mestu ili osiguranjem da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne mogu besplatno pružati;

Obaveze proizvođača: Proizvođači proiuzvoda izradjenih od plastike bice u obavezi ucestvovati pokrivanju troškova upravljanja otpadom i čišćenja, kao i mjera podizanja svesti gradjana usmjerenih na smanjenje upotrebe jednokratnih ambalaza za hranu , omote I pakovanja kontejnere za hranu, pakete i omote za grickalice (kao što su čips i slatkiši), proizvode od duvana sa filterima ( kao što su cigarete), vlažne maramice, baloni i lagane plastične kese. Industrija će takođe imati podsticaje da razviju manje zagađujuće alternative za ove proizvode;

 Ciljevi povracaja materjala: Države članice će biti obavezne da do 2025. godine sakupe 90% iskoriscenih plastičnih boca za jednokratnu upotrebu, na primjer kroz sheme povrata depozita;

Zahtevi za etiketiranje: Za određene proizvode će biti potrebno jasno i standardizovano označavanje koje ukazuje na to kako se otpad treba odlagati, negativan uticaj proizvoda na životnu sredinu i prisustvo plastike u proizvodima. Ovo će se primenjivati na sanitarne peskiere (ubruse), vlažne maramice i balone;

Mere podizanja svesti: Države članice će biti obavezne da podignu svijest potrošača o negativnom uticaju odlaganja plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i djela opreme za ribolov, kao i o dostupnim sistemima ponovnog korištenja i opcijama upravljanja otpadom za sve ove proizvode.

Za ribarsku opremu, koja čini 27% od ukupnog otpada na plaži, Komisija ima za cilj da dovrši postojeći okvir politike sa šeme odgovornosti proizvođača za ribolovni pribor koji sadrži plastiku. Proizvođači plastične opreme za ribolov će biti obavezni da pokriju troškove sakupljanja otpada iz pristanišnih objekata prijema i njegovog transporta i tretmana. Takođe će pokriti troškove mjera podizanja svesti.

 

Predložena Direktiva donosi takodje ekološke i ekonomske koristi. Ocekuje se da ce sprovodjenje novih mjera doprinjeti:

  • sprecavanju emisije 3,4 miliona tona ekvivalenta CO2;
  • izbegavanju štetu po životnu sredinu koja bi do 2030. godine novcano izrazeno koštala oko 22 milijarde evra;
  • ustedi budzeta potrošače 6,5 milijardi evra.

 

Pojavom ovog predloga directive od strane Evropske komisije predstavlja realizaciju ranije preuzete obaveze iz Evropske strategije za plastiku kako bi se na adekvatan nacin tretirala mnogobrojni stetni uticaju koje plasticni optpad ima na zivotnu sredinu, a koju su pozdravili Evropski parlament i Savjet i građani i zainteresovane strane. Predložene mjere će doprinijeti tranziciji Evrope prema cirkularnoj ekonomiji i postizanju ciljeva UN održivog razvoja i ciljeva EU za klimatske promjene i industrijsku politiku.