PREDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA OTPADOM CRNE GORE DO 2030

PREDLOGA DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2015 – 2020

Zakon o upravljanju otpadom