Zero Waste cillj je okrepljujuća i obnavljajuća ekonomija u okviru koje proizvodi, materjali i njihove komponenete zadržavanju svojju punu funkcionalnost tokom čitavog životnog vijeka – cirkularna ekonomija bez otpada. Potrebno je uvijek težiti najboljem mogućem iskorićenju materjala: nekada to dovodi do uštede primarnih I ponovnog korišćenja sekudnadrnih sirovina, u nekim drugim slučajevima striktno regulisanje načina odlaganja je najviše što se može uraditi (za sada):