• Da li ste Vi vođa zajednice, tvorac polisa, gradonačelnik ili planer grada željan pokretanja ambiciozne tranzicije u Vašem gradu?
  • Da li Vaša opština vodi borbu sa zastarjelim ili nedovoljnim sistemima upravljanja otpadom?
  • Da li Vaša opština gomila ogromne količine otpada na otvorenim ili sanitarnim deponijama, ili uopšte ne zna gdje da odloži svoj otpad?
  • Da li je Vaša opština spremna da krene putem Kružne ekonomije, stvarajući nova radna mjesta i smanjivajući trošak upravljanja otpadom?

Onda je Zero Waste Grad pravi program za Vas.

 

Koji su benefiti Zero Waste strategije?

  • Manje bacanja otpada + više prilika za prirodni turizam
  • Smanjenje ukupne proizvodnje otpada
  • Smanjenje ostataka otpada – manje otpada na deponijama
  • Povećanje stope recikliranja – prodaja proizvoda za reciklažu
  • Stvaranje prihoda ponovnim korišćenjem sekundarnih materijala – prilike za lokalne preduzetnike
  • Smanjenje troškova upravljanja otpadom
  • Izgradnja snažnih zajednica

 

Ne postoji samo jedan put do zero waste grada. Zero Waste Master Plan (kreiran od strane Zero Waste Europe-a) postavlja četiri ključna scenarija sa značajnim uvidima koji pomažu Vašoj opštini da započne svoj put ka Zero Waste cilju.

Scenario 1: Moj grad kreće ispočetka (otpad se uklanja sa ulica ali se samo u neformalnom sektoru vrši reciklaža – daleko smo od postizanja EU ciljeva za recikliranje).

Scenario 2: Imamo kontejnere pored puta i pokrenuli smo nekoliko bezuspješnih komunikacionih kampanja. Stopa recikliranja je niska i većina otpada se zakopava ili pali.

Scenario 3: Imamo funkcionalan sistem sakupljanja i razdvajanja otpada, ali ostaci otpada i dalje sadrže mnogo materijala za recikliranje, a razdvojen otpad je lošeg kvaliteta. Imamo malo podstreka da promijenimo situaciju jer reciklaža nije konkurentna odlaganju otpada.

Scenario 4: Postavili smo osnovne elemente za Zero Waste, ali vjerujemo da još ima mjesta za napredak i želimo da iskusimo pune benefite Zero Waste principa na širem planu.

Koja god bila Vaša trenutna situacija, Zero Waste Montenegro Vam može pomoći u kreiranju prilagođene Zero Waste strategije i plana implementacije, što će podstaći tranziciju Vaše opštine ka Zero Waste principu. Takođe smo u Crnoj Gori akreditovana organizacija za dodjelu sertifikata Zero Waste Opštine (na državnom nivou – a u budućnosti i na evropskom nivou). Postanite dio evropske mreže Zero Waste gradova i pridružite se prvacima u polju optimizacije otpada.

Za više informacija, kontakritajte nas već danas.

 

„Često je rečeno da, kao i sve politike, svako razvijanje je lokalno. Kako svijet teži održivijem putu u nastojećim godinama, naročito nakon 2015, lokalni glasovi i lokalna djelovanja predstavljaće ključne elemente našeg pohoda.“ – Generalni sekretar UN-a, Ban Ki-Mun