Dobrodošli!

Zero Waste donosi revoluciju u odnos između otpada i ljudi. On podstiče ljude (građane, proizvođače, organizacije, gradove, Vladu) da postanu svjesniji svoje proizvodnje otpada i preduzmu aktivnosti, i to kroz samo smanjenje proizvodnje otpada, ponovnu upotrebu, kompostiranje, recikliranje. Na taj način najmanja moguća količina smeća će završiti na deponijama ili se spaliti u spalionicama. Deponije i spaljivanje otpada štetno utiču na našu životnu sredinu i na naše zdravlje (proizvode se gasovi sa efektom staklene bašte i dioksina *).

Da li ste se ikada zapitali gdje nestaje ono što bacimo? Pa, imamo loše vijesti: ne nestaje uopšte. Mi samo prebacamo naš otpad na drugo mjesto (deponija) ili ga uništimo (spalionica), ili naružujemo prirodu (bacanjem smeća). Našu prirodu! Zero Waste nas navodi da razmislimo o planeti i resursima koje želimo da ostavimo budućim generacijama. Zato zašto ne prihvate Zero Waste stil života već danas? Svako od nas može učiniti razliku, svako od nas može doprinijeti promjenama koje želimo vidjeti u svijetu. Pri svakoj trgovini razmislite o tragovima koje ćete ostaviti, pomislite na značaj koji ima budućnost bez plastike.

Misija organizacije Zero Waste Montenegro  je podizanje svijesti građana kroz edukaciju i iniciranje promjene ponašanja kako bi se spriječio nastanak novih i širenje već postojećih nelegalnih deponija, ali i uticalo na smanjenje količine otpada kojeg proizvodimo. Recikliranje je takođe jedan od glavnih fokusa Zero Waste Montenegro, kao i nuđenje rješenja za efektivno i održivo upravljanje otpadom kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Pročitaj više on o nama i upoznaj se sa našim timom.

Pokrenite pozitivne promjene svojim cegerom!

Postanite član danas i dobićete svoj poklon dobrodošlice: