What is Zero Waste?

Zero Waste donosi revoluciju u odnos između otpada i ljudi. On podstiče ljude (građane, proizvođače, organizacije, gradove, Vladu) da postanu svjesniji svoje proizvodnje otpada i preduzmu aktivnosti, i to kroz samo smanjenje proizvodnje otpada, ponovnu upotrebu, kompostiranje, recikliranje. Na taj način najmanja moguća količina smeća će završiti na deponijama ili se spaliti u spalionicama. Deponije i spaljivanje otpada štetno utiču na našu životnu sredinu i na naše zdravlje (proizvode se gasovi sa efektom staklene bašte i dioksina *).

Da li ste se ikada zapitali gdje nestaje ono što bacimo? Pa, imamo loše vijesti: ne nestaje uopšte. Mi samo prebacamo naš otpad na drugo mjesto (deponija) ili ga uništimo (spalionica), ili naružujemo prirodu (bacanjem smeća). Našu prirodu! Zero Waste nas navodi da razmislimo o planeti i resursima koje želimo da ostavimo budućim generacijama. Zato zašto ne prihvate Zero Waste stil života već danas? Svako od nas može učiniti razliku, svako od nas može doprinijeti promjenama koje želimo vidjeti u svijetu. Pri svakoj trgovini razmislite o tragovima koje ćete ostaviti, pomislite na značaj koji ima budućnost bez plastike.

Misija organizacije Zero Waste Montenegro  je podizanje svijesti građana kroz edukaciju i iniciranje promjene ponašanja kako bi se spriječio nastanak novih i širenje već postojećih nelegalnih deponija, ali i uticalo na smanjenje količine otpada kojeg proizvodimo. Recikliranje je takođe jedan od glavnih fokusa Zero Waste Montenegro, kao i nuđenje rješenja za efektivno i održivo upravljanje otpadom kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Pročitaj više on o nama i upoznaj se sa našim timom.

Zero Waste grad (grad bez otpada) je onaj grad koji se obaveže na
smanjivanje količine otpada i na razvrstavanje različitih vrsta otpada
(platika, papir, metal itd.). Na taj način, mijenja se i odnos ljudi prema
otpadu. Istraži mrežu Zero Waste gradova širom Evrope i Montenegro
Zero Waste opštinski program.

Zero Waste nas tjera da se mislimo o našoj planeti i o resursima koje
ćemo ostaviti u nasleđe budućim generacijama. Zašto ne započneš sa
Zero Waste stilom života već danas? Svako od nas može da napravi
razliku, svako od naša može biti “promjena koju želi da vidi u svijetu”. Sa svakom kupovinom koju obaviš, razmisli o tome kakve ćeš tragove
ostaviti, razmotri važnost budućnosti bez plastike! Zapamti: samo 9%
plastike koja se do sada proizvela je reciklirano. Činjenica je da naš
otpad ne nestaje uz pomoć magičnog trika kada ga bacimo u kontejner.
Pročitaj više o tome kako da započneš Zero Waste stil života ovdje: link.

Proizvođači igraju ključnu ulogu u implementaciji Zero Waste filozofije,
naročito kada donose odluke o vrsti pakovanja za proizvode koji će se
naći na tržištu. Odabiranjem onih pakovanje koja se mogu reciklirati ili
ponovo koristiti, oni preuzimaju svoj dio odgovornosti kada je u pitanju
očuvanje životne sredine i samim tim je naša, potrošačka, odgovornost
znatno manja. Pročitaj više o Zero Waste filozofiji u poslavanju i
proizvodnji ovdje.